Wat is Polyenergetische therapie?

Polyenergetische therapie is een holistische vorm van psychotherapie, dit betekent dat er naar jou als persoon in zijn geheel wordt gekeken. Klachten en/of problemen kunnen zich uiten of hun oorsprong vinden in één of meerdere ‘lagen’ waar een mens uit bestaat: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel/religieus.
In deze vorm van therapie wordt gebruik gemaakt van de meest werkzame onderdelen uit zowel de klassieke psychotherapie als ook de modernere vormen waaronder:

  • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
  • Regressietherapie
  • Hypnotherapie
  • Energiewerk

In NLP wordt ervan uitgegaan dat elk ongewenst gedrag bij jezelf te veranderen is. Alles komt namelijk voort uit overtuigingen. Een overtuiging is niets meer dan iets wat je ooit voor waar hebt aangenomen en waar je naar bent gaan handelen. Je kunt dus ook zomaar op een ander moment in je leven iets nieuws, iets anders voor waar aannemen: je nieuwe gewenste overtuiging die je niet belemmert in je doen en laten. NLP leert je dat je altijd een keuze hebt en dat geeft ontzettend veel vrijheid. Via NLP krijg je ook inzicht in hoe je de wereld waarneemt en dat dit bij iedereen weer anders is. Door simpelweg op een andere manier of vanuit een ander perspectief tegen de dingen aan te kijken kunnen problemen worden opgelost.
Wil je blijven geloven wat je gelooft?

Vaak is het helemaal niet nodig om te ‘graven’ in het verleden om een probleem in het hier en nu op te lossen. Soms is het echter wel zinvol om terug te gaan naar een situatie of een gevoel van vroeger. Hier kan de oorzaak van een probleem liggen. Maar ook de oplossing. Want als die vervelende situatie van toen opgespoord en geneutraliseerd wordt heb je er in het hier en nu geen last meer van. Je verandert dan niet de situatie van toen, want die is nu eenmaal zoals die is, maar wel je gevoel erover. En dat kan een wereld van verschil maken!
Terug naar toen om het nu op te lossen.

Bij hypnotherapie werk je vanuit een prettige, diepe ontspanning. Je gewone bewustzijn wordt niet uitgeschakeld, het wordt alleen op ‘een lager pitje’ gezet. Je gaat met je aandacht naar binnen, zo kun je gemakkelijker bij je gevoel komen en maak je contact met je onderbewustzijn. In je onderbewustzijn liggen vaak de antwoorden op je vragen en de oplossingen voor je problemen. Op deze manier kom je gemakkelijker tot inzichten. Het is zeker niet zo dat je niet meer weet wat er gebeurt, je blijft gewoon wakker en alert en bewust van wat er gebeurt. Let op, dit is niet te vergelijken met toneelhypnose!
Denken met je hart en voelen met je hoofd.

Energie is er altijd en overal, ook binnen in ons. De doorstroming van die energie is belangrijk voor ons welbevinden. In ons lichaam hebben we een aantal energiepunten, chakra’s genaamd, die zorgen voor die uitwisseling en doorstroming van energie. De chakra’s corresponderen met bepaalde organen en psychologische processen. Door middel van oefeningen, oliën en stenen leer je invloed op de werking van je chakra’s te hebben. Door te ervaren dat je er zelf invloed op kunt hebben, door hiermee aan de slag te gaan, kom je sterker in je eigen kracht te staan. Alles is energie.
Energie is altijd en overal om ons heen!

Voor meer informatie over de betreffende discipline kun je op het betreffende tabblad klikken.

Flexibel
Tijdens een polyenergetische sessie worden op een flexibele manier de technieken en methodes uit deze verschillende disciplines toegepast, maar ook op een vloeiende manier onderling gecombineerd. Hierdoor ontstaat er een therapie op maat, aangepast aan het niveau en de voorkeur van de cliënt.

Resultaatgericht
Polyenergetische therapie is een resultaatgerichte therapie. Onder resultaat verstaan we het oplossen van het probleem of het veranderen van het problematische gedrag. Dat is wel eens lastig omdat de cliënt tijdens een sessie heel wat kan beleven, waardoor het lijkt alsof er heel wat is bereikt. De verleiding is dan groot om te denken dat dan ook het einddoel is bereikt. Vaak bestaat er verwarring tussen het kennen van de oorzaak, het krijgen van inzichten en het bereiken van resultaat. In deze therapie worden het kennen van de oorzaak en het krijgen van inzicht gezien als middelen tot het doel en zijn ze niet het doel zelf.

Verantwoordelijkheid
Er wordt van je gevraagd om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo lang het bijvoorbeeld aan een 'slechte jeugd', 'foute maatschappij' of aan 'de ouders' ligt, kan er niets worden opgelost. Je wordt geholpen in het ontdekken van je eigen aandeel in het probleem. Pas dan kun je immers iets veranderden.

Plezier in therapie
Natuurlijk komen er bij de sessies zo nu en dan emoties vrij, maar deze worden opgevangen en begeleid, waardoor je altijd met een goed gevoel en met je beide voeten op de grond weer de deur uit stapt. Maar vaak is een sessie, met de juiste onderlinge afstemming en bovenal respect, een ontspannen gesprek. En dan blijkt dat therapie zelfs plezierig kan zijn ….